GLOBAL ERITREANSK PROTEST-AKTION

E-SMART BannerE-SMART Banner

Pressemelding


GLOBAL ERITREANSK PROTEST-AKTION!

Press Release
GLOBAL ERITREANSK PROTEST-AKTION
Eritreaner världen över uttrycker idag sin upprördhet över FN:s senaste angrepp mot deras land och sitt folk med deras senaste “utredning” av de mänskliga rättigheterna i Eritrea. Eritreaner från hela Europa som står för genuina mänskliga rättigheter kommer därför att demonstrera mot dessa angrepp måndagen den 22 juni i Geneve i Schweiz.

Den utredande kommission som tillsatts av FN:s Råd för mänskliga rättigheter, ledd av Mike Smith (Australien), Victor Dankwa (Ghana) och Sheila Keetharuth (Mauritius) har redan från början öppet förespråkat för regimskifte i Eritrea och har därför inte accepterats av Eritrea som en neutral och lämplig kommission för uppdraget.

Denna icke-neutrala kommission har nu lagt fram ett 500 sidor långt dokument med grundlösa anklagelser där den bland annat påstår att “Eritreas regering är ansvarig för systematiska och utbredda övergrepp mot de mänskliga rättigheterna som har skapat ett klimat av rädsla där oliktänkande kvävs… Vissa av dessa övergrepp kan utgöra brott mot mänskligheten”.

Skamlöst förklarar ledamöterna under presentationen av rapporten att alla dessa anklagelser har de presenterat utan att behöva besöka landet, men att man litar på “ungefär 550 konfidentiella intervjuer från eritreaner som har flytt sitt land”.

De vittnesmål som har lämnats är strikt anonyma för att, enligt kommissionen, "Många potentiella vittnen bosatta utanför Eritrea är rädda för att vittna, även i förtroende, för fruktan att de i hemlighet skulle kunna övervakas av myndigheter och därför är rädda för sin säkerhet och för deras familjer i Eritrea."

Vidare listar kommissionens rapport de värsta aktörerna som: eritreanska försvaret, i synnerhet den eritreanska armén, underrättelsetjänsten, eritreanska polisen, ministeriet för information, justitieministeriet, försvarsdepartementet, Folkfronten för demokrati och rättvisa (PFDJ), presidentens stab, och presidenten.

Upprörda över dessa förkastliga anklagelser som bygger på utvalda vittnesmål och partiskhet i frågan kommer tusentals eritreaner från hela Europa att organisera en aktion i Genève den 22 juni för att protestera mot denna uppenbara fientlighet mot Eritrea, ett land som inte ber om något annat än att få leva i fred för att utveckla sin ekonomi, att få sin nationella suveränitet respekterad enligt det slutgiltiga och bindande gränsavtalet mellan Eritrea och Etiopien undertecknat 12 april 2002 och i enlighet med fredsavtalet i Alger från december 2000. Vi kallar även för upphävandet av de orättvisa sanktionerna från 2009 och 2011 som i huvudsak var pådrivna av USA.

Genom denna demonstration kommer eritreaner tydligt och öppet visa världen att påståendena från denna kommission är uppenbara lögner och att hela det eritreanska folket är enat i försvaret av sitt land, sin regering och sin president.

15th June 2015